Bölüm Hakkında


Bölümümüzün Tarihçesi

Fizik Bölümü, lisans eğitim ve öğretimine 1998 yılında örgün öğretim programı ile başlamıştır. 2008-2012 yılları arasında ikinci öğretim programı yürütülmüş, ancak, 2012 tarihinde son verilmiştir. Bölümde halen eğitim dili %30 oranında İngilizce olan örgün öğretim programı uygulanmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans programında 1998 ve Doktora programında 2002 yılından beri lisansüstü eğitimi verilmektedir.

Bölümün Misyonu

Bölümümüzün temel amacı, doğanın yapısını anlamayı hedefleyen fizik biliminin temel kavramlarını öğrencilere vermektir. Bunun ötesinde mezunlarımızın çeşitli Ar-Ge kuruluşlarında görev almaları veya üniversitelerde akademisyen adayı olmaları da hedeflenmiştir. Ayrıca, problem çözme yeteneği kazandırılmış olarak mezun olan öğrencilerimiz bilgisayar donanım ve yazılımı gibi pek çok teknik alanda da iş bulabilirler. İyi bir lisans fizik programı sağlayacak kadar büyük, öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerini sıcak tutacak kadar küçük olan bölümümüz dinamik yapısıyla hızla gelişmektedir.

Bölümümüzün Vizyonu

Bölümümüz, alanında Ulusal ve Uluslararası ölçüde saygınlığa sahip öğretim elemanları ile bilimsel gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere katkı sağlayan bir bölüm olmayı ve ileride bu görevi onlardan devralacak donanımlı ve çalışkan mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Duyurular