Bölüm Politikaları


Kalite Politikası:

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü

 • Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma konularında ulusal ve uluslararası ölçüde önde gelen bölümlerden biri olmayı,
 • Eğitim, öğretim, ve araştırma faaliyetlerinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerle uyumlu olarak sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamayı,
 • Problem çözme yeteneği kazanmış, bilgisayar donanım ve yazılımı gibi pek çok teknik alanda uzmanlaşmış olarak ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge akademik çalışmaları yapan, hayat boyu öğrenen, çözümleyici ve bağımsız düşünebilen gençler yetiştirmeyi,
 • Ulusal ve uluslarası işbirlikleri ile güncel ve nitelikli bilimsel çalışmalar yaparak, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı kalite politikası olarak benimsemektedir.

Araştırma Politikası:

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü

 • Özgün ve güncel bilimsel bilgi üreterek nitelikli bilimsel çalışmalar yapmayı,
 • Üretilen bilimsel bilgiyi diğer araştırmacılarla ulusal ve uluslarası saygın dergilerde paylaşmayı,
 • Lisans ve lisansüstü öğrencilerin dahil olduğu, sanayi-üniversite işbirliğini merkez alan özgün ve nitelikli projeler yürütmeyi,
 • Sahip olunan araştırma altyapısını sürekli iyileştirmeyi ve yeni araştırmalar için olanak sağlamayı araştırma politikası olarak benimsemektedir.

Toplumsal katkı politikası:

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü

 • Hayat boyu öğrenen, çözümleyici ve bağımsız düşünebilen, topluma katkı sağlayan, tam donanımlı olarak mezun olmuş bireyler yetiştirmeyi,
 • Günümüzün toplumsal beklenti ve gereksinimlerini takip ederek eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirmeyi,
 • Akademik kadromuz ve öğrencilerimiz ile birlikte toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı,
 • Toplumsal katkı etkinliklerimizi sürdürülebilir kılmayı toplumsal katkı politikası olarak benimsemektedir.

Uluslarasılaşma Politikası

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü

 • Çağdaş eğitim programı ile uluslararası geçerliliği olan vasıflara sahip mezunlar yetiştirmeyi,
 • Erasmus gibi değişim programları ile öğrenci ve araştırmacıların uluslarası hareketliliğini ve işbirliğini sağlamayı,
 • Yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim elemanı sayısını arttırmak üzere eğitim programı sürekli iyileştirmeyi,
 • Yurt dışındaki üniversiteler ile ortak yürütülen bilimsel çalışma ve projelerde yer almayı uluslarasılaşma politikası olarak benimsemektedir.

Eğitim ve Öğretim Politikası:

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü

 • Eğitim ve öğretim süreçlerinde öğrenci görüşlerini ve katılımını destekleyerek öğrenci merkezli eğitim yaklaşımını benimsemeyi,
 • Eğitim planı, eğitim amaçları ve program çıktılarını iç ve dış paydaş görüşlerini alarak günümüz bilimsel gelişmelerine göre sürekli iyileştirmeyi,
 • Öğretim elemanlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayarak teşvik edilmeleri,
 • Öğrenciler ve öğretim elemanları için bilimsel ve kültürel etkinler düzenlemeyi,
 • Hayat boyu öğrenen, çözümleyici ve bağımsız düşünebilen, topluma katkı sağlayan, tam donanımlı bireyler yetiştirmeyi eğitim-öğretim politikası olarak benimsemektedir.

Yönetim Politikası:

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü

 • Program yöneticileri ve komisyon üyelerinin dahil olduğu demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemeyi,
 • Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde iç ve dış paydaşların görüşlerini alarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Bölümün hedeflerini günümüz bilimsel ve teknolojik gelişmelerine ile iç ve dış paydaşların görüşlerine göre belirlemeyi,
 • Bölüm hedeflerin gerçekleşme derecesini sistematik olarak gözden geçirmeyi, bölümün ihtiyaçları doğrultusunda güncel hale getirmeyi yönetim politikası olarak benimsemektedir.