­­­­­­­­­­­­­Erasmus+ programı nedir?

European Region Action Scheme for the Mobility of University Students

1987 yılında başlatılan Avrupa Birliği öğrenci değişim programıdır. İsmini 1466-1536 yılları arasında yaşamış, Rönesansın en önemli ustalarından Hollandalı hümanist, k

lasik edebiyat araştırmacısı ve ilahiyatçı Desiderius Erasmus’tan almıştır.

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden ve daha etkili araçlar sunmayı amaçlamayan bir programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

Yükseköğretim alanında öğrencilere bir veya iki yarıyıl, akademik ve idari personele ise katılacakları etkinliğin gerektirdiği belli süreler için Avrupa üniversitelerinden birinde sırasıyla öğrenim, staj, ders verme veya eğitim alma desteği veren, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Türkiye’de T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir.

Programın amacı nedir?

  • Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının işbirliğini teşvik ederek, üniversiteler arası eğitimde kalitenin arttırılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunma amacına sahiptir.
  • Aynı zamanda ülkeler arası değişimler sayesinde, öğrencilerin yurtdışı deneyimi yaşamaları, farklı kültür ve yaşam tarzlarını tanıma ve öğrenme imkanı bulmaları sağlanır.
  • Erasmus+, öğrenciler ve öğretim elemanlarının araştırma projeleri, akademik müfredat geliştirme çalışmaları, eğitim ve finans giderlerini karşılayarak Avrupa’daki üniversiteler arasında hareketliliği artırır.
  • Ayrıca programın hedefleri arasında yükseköğretim iş dünyası işbirliğini (staj hareketliliği) sağlamak sayılabilir.

Değişim öğrencisi olarak seçilmek için gerekli genel koşullar

  1. Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.
  2. Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.
  3. Hazırlık sınıfındaki öğrenciler başvuru yapamaz.
  4. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.
  5. Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/4.00 veya 58/100 olmalıdır. 6. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmalıdır.
  6. Değerlendirmelerde; öğrenim ve staj hareketliliği için % 50 Akademik başarı, % 50 Yabancı Dil Bilgisi ortalaması alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.

Daha fazla bilgi ve belge için http://international.deu.edu.tr/erasmus/ sayfasını ziyaret ediniz.

Erasmus+ ile hangi hangi okullara gidebilirim?

Erasmus+ Programından yararlanabilmek için okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir kurumlar arası anlaşma bulunmalıdır. Dolayısıyla Erasmus+ Programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.

Bölümümüz ile değişim anlaşması yapılan üniversiteler:

MUENSTER UNIVERSITY (Almanya) (https://www.uni-muenster.de/Physik/en/)

VILNIUS UNIVERSITY (Litvanya) (https://www.ff.vu.lt/en)

Program Koordinatörü

Doç.Dr. Aylin YILDIZ TUNALI

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

0 (232) 301 86 72

e-posta: aylin.yildiz@deu.edu.tr