Bölüm


Bölümümüzün temel amacı, doğanın yapısını anlamayı hedefleyen fizik biliminin temel kavramlarını öğrencilere kazandırmaktır. Mezunlarımızın çeşitli Ar-Ge kuruluşlarında görev almaları veya üniversitelerde akademisyen  olmaları hedeflenmiştir. Ayrıca, problem çözme yeteneği kazanmış mezunlarımız bilgisayar donanım ve yazılımı gibi pek çok teknik alanda da iş bulabilirler.

Dinamik yapısıyla lisans ve lisansüstü düzeylerde verdiği eğitimin çıtasını yükseltme iddiasındaki bölümümüz, doğanın yapısını anlamayı hedefleyen fizik biliminin kavram, ilke ve yöntemlerini uygulama becerisine sahip mezunlarımız arasında sizleri de görmeyi istemektedir.

İyi bir lisans fizik programı sağlayacak kadar büyük, öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerini sıcak tutacak kadar küçük olan bölümümüz dinamik yapısıyla her geçen yıl hızla gelişmektedir.