Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik, Erasmus değişim programı kapsamındaki 32 ülke hariç, bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Sadece Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumları arasında hareketlilik söz konusudur.

Programın amacı nedir?

Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. Ayrıca programın temel amaçları;

– Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,

– Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,

– Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,

– Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,

– Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

 

Programdan kimler faydalanabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Değişim programı ile öğrenciler, en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim alabilirler.

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler. Öğretim elemanları en az bir hafta en fazla 3 ay süreyle, haftada en az 6 saat ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

 

Programa katılım şartları nelerdir?

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

– Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

– Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

– Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

– %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

 

Programdan yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl başvuru yapmalıdır?

Öğrenciler, Türkiye´de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresinden ulaşabileceği gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine başvurularını yapabilirler.

 

Daha fazla bilgi için www.mevlana.yok.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz.

 

 

Program Koordinatörü

Doç.Dr. Hande KARABIYIK

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

0 (232) 301 95 46

e-posta: hande.karabiyik@deu.edu.tr