Farabi değişim programı, yurt içindeki üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Türkiye’deki üniversiteler arasında en az bir (sadece güz dönemi) veya en fazla iki yarıyıl (güz + bahar dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan, YÖK tarafından belirlenen kontenjan dahilinde öğrencilere karşılıksız burs imkanı tanıyan, bütçesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından karşılanan yurtiçi değişim programıdır.

Programın amacı nedir?

Farabi Değişim Programı’nın asli amaçları, yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve öğrenci ile öğretim üyelerinin hareketliliğine imkan sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için de Yükseköğretim Kurulu hem yükseköğretim kurumlarındaki koordinatörlük yapılandırmasına destek verir, hem de programa katılan öğretim üyelerini desteklerken, aynı zamanda öğrencilere karşılıksız burs olanağı sunar.

Farabi Değişim Programı’ndan, değişime katılan öğretim üyeleri ve öğrencilerin farklı bir akademik çevrede bulunarak eğitim-öğretim hayatları ile akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu bir katkı sağlaması beklenmektedir.

 

Programdan kimler, nasıl faydalanabilir?

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri ilk yılını tamamlamış olmalı ve genel ortalamaları en az 2.00/4.00; Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin de ilk yarıyılı tamamlamış (Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunulamaz.) ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Her üniversitede Farabi öğrencisi olunabilir mi?

Yalnızca üniversitenin anlaşmalı olduğu üniversitelerden birinde Farabi öğrencisi olunabilir. Anlaşmalı üniversiteler öğrencinin kendi Farabi Kurum Koordinatörlüğünün internet sayfasından öğrenilebilir.

Program ile ilgili daha fazla bilgi ve belgeye ulaşmak için http://international.deu.edu.tr/farabi/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Program Koordinatörü

Doç.Dr. Nazlı BOZ YURDAŞAN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

0 (232) 301 86 73

e-posta: nazli.boz@deu.edu.tr