Komisyonlar


Komisyon/Kurul Adı  

Üye ve Koordinatörler

 

Bölüm Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) Doç. Dr. Ümit AKINCI (Koordinatör),

Doç. Dr. Yusuf YÜKSEL,

Doç. Dr. Erol VATANSEVER.

Fakülte Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) Doç. Dr. Ümit AKINCI (Üye)
Bölüm Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu Prof. Dr. Hasan KARABIYIK (Koordinatör),

Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK,

Doç. Dr. Nazlı BOZ YURDAŞAN.

Fakülte Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK (Üye)
Bölüm Burs Komisyonu Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK (Koordinatör),

Doç. Dr. Muhittin AYGÜN,

Dr. Öğr. Üyesi Kadir AKGÜNGÖR.

Fakülte Burs Komisyonu Prof. Dr. Birol ENGİN (Koordinatör),

Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK (Üye).

Bölüm Bologna Komisyonu Doç. Dr. Nazlı BOZ YURDAŞAN (Koordinatör),

Öğr. Gör. Dr. Selin ERZİN,

Araş. Gör. Dr. Betül Şen YÜKSEL.

Bölüm Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Doç. Dr. Aylin YILDIZ TUNALI

(ERASMUS Koordinatörü)

Doç. Dr. Nazlı BOZ YURDAŞAN

(FARABİ Koordinatörü)

Doç. Dr. Hande KARABIYIK

(MEVLANA Koordinatörü)

Fakülte Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Doç. Dr. Aylin YILDIZ TUNALI (Üye)
Bölüm Yan Dal ve Çift Anadal Komisyonu Prof. Dr. Birol ENGİN (Koordinatör),

Prof. Dr. Gül GÜLPINAR,

Doç. Dr. Hande KARABIYIK.

Bölüm Ders ve Sınav Programı

Düzenleme Komisyonu

Doç. Dr. Aylin YILDIZ TUNALI (Koordinatör),

Öğr. Gör. Dr. Selin ERZİN,

Öğr. Gör. Dr. Özlem BİLGİLİ.

Araş. Gör. Dr. Betül ŞEN YÜKSEL,

Bölüm Laboratuvar Komisyonu Araş. Gör. Dr. Ümit DOĞAN (Koordinatör),

Doç. Dr. Aylin YILDIZ TUNALI (İngilizce),

Araş. Gör. Dr. Betül Şen YÜKSEL,

Araş. Gör. Dr. Ebru KIŞ ÇAM,

Öğr. Gör. Dr. Duygu BARUT CELEPCİ,

Öğr. Gör. Dr. Özlem BİLGİLİ,

Lisansüstü (YL ve Doktora) Kabul Komisyonu Prof. Dr. Hasan KARABIYIK (Koordinatör),

Prof. Dr. Özlem KARADENİZ (Asil),

Prof. Dr. Serpil ŞAKİROĞLU (Asil),

Doç. Dr. Yusuf YÜKSEL (Yedek),

Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK (Yedek).

Doç. Dr. Ümit AKINCI (Yedek).

Bölüm Uzaktan Öğretim Komisyonu (SAKAI) Doç. Dr. Erol VATANSEVER (Koordinatör),

Doç. Dr. Hande KARABIYIK,

Öğr. Gör. Dr. Duygu BARUT CELEPCİ.

Doktora Yeterlilik Komisyonu Prof. Dr. Serpil ŞAKİROĞLU (Koordinatör),

Prof. Dr. Hasan KARABIYIK (Asil),

Prof. Dr. Muhammed DENİZ (Asil),

Prof. Dr. Birol ENGİN (Asil),

Prof. Dr. Özlem KARADENİZ (Asil),

Bölüm Bilgi İşlem ve Web Komisyonu Araş. Gör. Dr. Ümit DOĞAN (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi  Hakan EPİK ,

Dr. Öğr. Üyesi Kadir AKGÜNGÖR,

Öğr. Gör. Dr. Mehmet TARAKÇI.

 

Bölüm Öğrenci Hakları ve Eğitim-Öğretim Değerlendirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kadir AKGÜNGÖR (Koordinatör),

Dr. Öğr. Üyesi Hakan EPİK,

Öğr. Gör. Dr. Mehmet TARAKÇI.

Bölüm Afet Komisyonu Prof. Dr. Hasan KARABIYIK (Koordinatör),

Doç. Dr. Muhittin AYGÜN,

Araş. Gör. Dr. Ümit DOĞAN.

Bölüm Lisans ve Lisansüstü Eğitim Komisyonu Doç. Dr. Yusuf YÜKSEL (Koordinatör),

Prof. Dr. Gül GÜLPINAR,

Öğr. Gör. Dr. Özlem BİLGİLİ,

Öğr. Gör. Dr. Selin ERZİN.

 

İç-Dış Paydaş İletişim Komisyonu (Dış Paydaş Komisyonu) Öğr. Gör. Dr. Selin ERZİN (Koordinatör),

Araş. Gör. Dr. Ümit DOĞAN,

Öğr. Gör. Dr. Özlem BİLGİLİ.

2020 – 2021 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu (2 yıllık süreliğine seçilmiş-2025’e kadar) Doç. Dr. Ümit AKINCI (Koordinatör),

– Bir önceki dönemde görev yapmamış ve bir önceki dönemde en yüksek teşvik puanına sahip olan ilk üç öğretim üyesi:

Doç. Dr. Erol VATANSEVER,

Doç. Dr. Yusuf YÜKSEL.

Prof. Dr. Serpil Şakiroğlu

 

Bölüm Lisans Öğrenci Danışman Kurulu ·         Doç. Dr. Muhittin AYGÜN,  Doç. Dr. Yusuf YÜKSEL (Hazırlık Sınıfı ve Hazırlık Sınıfından Gelen Öğrenci)

·         Prof. Dr. Serpil ŞAKİROĞLU

·         Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK

·         Doç. Dr. Nazlı BOZ YURDAŞAN,

·         Doç. Dr. Aylin YILDIZ TUNALI

·         Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK,  Doç. Dr. Aylin YILDIZ TUNALI (Beklemeli Öğrenci)

·         Doç.Dr. Ümit Akıncı

·         Doç.Dr. Erol Vatansever

·         Doç.Dr. Duygu Barut Celepçi

Bölüm Kalite Komisyonu Doç. Dr. Zeynep Demir VATANSEVER (Koordinatör),

Prof. Dr. Hasan KARABIYIK

Doç. Dr. Nazlı BOZ YURDAŞAN,

Dr. Öğr. Üyesi Hakan EPİK,

Öğr. Gör. Dr. Mehmet TARAKÇI,

Öğr. Gör. Dr. Özlem BİLGİLİ.

Rektörlük Kalite Komisyonu Prof. Dr. Muhammed DENİZ (Üye)
Bölüm Bilimsel Faaliyet Komisyonu Doç. Dr. Erol VATANSEVER (Koordinatör),

Araş. Gör. Dr. Ebru Kış Çam.

Bölüm Anket Düzenleme ve Değerlendirme (İç Paydaş) Komisyonu Araş. Gör. Dr. Ümit Doğan  (Koordinatör),

Öğr. Gör. Dr. Duygu BARUT CELEPCİ,

Araş. Gör. Dr. Ebru KIŞ ÇAM.

Bölüm FEDEK Komisyonu Prof. Dr. Hasan KARABIYIK

Doç. Dr. Ümit AKINCI (Koordinatör),

Doç. Dr. Zeynep DEMİR VATANSEVER,

Öğr. Gör. Dr. Mehmet TARAKÇI,

Araş. Gör. Dr. Ebru KIŞ ÇAM

Fakülte Akreditasyon Komitesi Doç. Dr. Nazlı BOZ YURDAŞAN (Üye)
Fakülte Mezuniyet İşleri Komisyonu Doç. Dr. Erol VATANSEVER (Üye)

Doç. Dr. Özlem Bilgili  Araş. Gör. Dr. Ebru KIŞ ÇAM

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Prof. Dr. Muhammed DENİZ (Üye)
Fakülte Spor Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Ümit Doğan (Üye)
Fakülte Seminer Komitesi Araş. Gör. Dr. Ebru KIŞ ÇAM (Üye)
Fakülte Risk Komisyonu Doç. Dr. Ümit AKINCI (Üye)
Fakülte Engelsiz DEÜ Koordinatörlüğü Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK (Üye)
MEZUNLARLA İLETİŞİM KOMİSYONU Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Özlem BİLGİLİ (Koordinatör),

Araş. Gör. Dr. Ebru KIŞ ÇAM.

FAKÜLTE MEZUNLARLA İLETİŞİM KOMİSYONU Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK (Üye)
SOSYAL SORUMLULUK KOMİSYONU Doç. Dr. Resul SEVİNÇEK (Üye)

Doç. Dr. Ümit AKINCI (Üye)

FAKÜLTE SOSYAL SORUMLULUK KOMİSYONU Prof. Dr. Hasan Karabıyık (Üye)
Bilim Şenliği ve Öğrenci Projeleri Sergisi Komisyonu Prof.Dr. Gül GÜLPINAR

Öğr.Gör.Dr. Selin ERZİN

 

Fakülte Akademik Performans Komisyonu Doç.Dr. Erol VATANSEVER

Doç.Dr. Yusuf YÜKSEL

 

Bölüm Akademik Performans Komisyonu Doç.Dr. Ümit AKINCI (Koordinatör)

Doç.Dr. Yusuf YÜKSEL

Doç.Dr. Erol VATANSEVER (ADEK komisyonu üyeleri burada görev alacaklar)

 

Fakülte Stratejik Hedefler Komisyonu Doç.Dr. Hande KARABIYIK

Doç.Dr. Duygu Barut CELEPCİ

 

Bölüm Stratejik Hedefler Komisyonu Doç.Dr. Hande KARABIYIK (Koordinatör)

Doç.Dr. Duygu Barut CELEPCİ

Doç.Dr. Özlem BİLGİLİ

 

Fakülte Kariyer Planlama Komisyonu Doç. Dr. Aylin Yıldız Tunalı (Üye)